Om oss                                                                    

Jes Mortensen

Ögonläkare


Jes är ögonkirurg och arbetar med ögats främre och bakre segment. Han tog sin medicinska examen vid universitetet i Århus, Danmark, och specialiserade sig inom oftalmologi 1981. Jes Mortensen är verksam som överläkare inom oftalmologi på Länssjukhuset i Jönköping och på Universitetssjukhuset i Örebro. Han arbetar också med refraktiv kirurgi och fototerapeutisk keratektomi (sedan 1992). Hans långa erfarenhet och kunskap har genererat till flertalet inbjudningar som gästföreläsare på internationella konferenser. Han har också presenterat flera olika vetenskapliga avhandlingar om fototerapeutisk keratektomi i både tidskrifter och vid konferenser samt skrivit flera kapitel i internationella läroböcker. År 2003 belönades Jes för sina prestationer inom refraktiv kirurgi och fototerapeutisk keratektomi, med Guldmedaljen av Intraocular Implant & Refractive Society i Indien.

Lars Karlsson

Leg. optiker


Legitimerad optiker som arbetat med synundersökningar sedan 1970 och varit med om refraktiv kirurgi (laser för att slippa glasögon och kontaktlinser) sedan starten i Jönköping (CLC - corneal laser correction) 1992. Lars var under åren 1978-1995 delägare i en större synsambutik, med nio anställda, i Nässjö. Från 1999 anställd på ögonmottagningen vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping för att korrigera specialoptik och specialkontaktlinser vid sjuka eller skadade hornhinnor. Arbetat tillsammans med Dr. Jes Mortensen under flera decenier med korrigeringar och undersökningar inför transplantationer, laseroperationer och andra pre- och postoperativa tillstånd. Har Även tillsammans med Dr. Mortensen varit med och infört Cross Linking-behandling (CXL) i Sverige. Ögonkliniken i Jönköping var först i Sverige med denna metod.